Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle V mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss Madlienā, 2016.gada 26. novembrī.
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .