Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika - kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta Rēzeknē, 23.01.2017
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .