Tradicionālās dziedāšanas konkurss  „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2015”

 - pusfināls, 2015. gada 26. martā, Rēzeknē;

- fināls, 2015. gada 26. aprīlī, Rīgā.

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .