V Latgales Mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss Rēzeknē, 01.03.2017
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .