Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu Valsts konkursa II kārta

27.01.2015. Rēzekne


Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .