III Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss "Latgales skicējums" 2016. gada 25. novembrī, Rēzeknē
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .